2008

Společnost přátelská rodině / Family friendly society / - 1. 1. - 30. 9. 2008

Průběžná kampaň (od roku 2004) na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky.
V rámci kampaně uděluje Síť MC organizacím, které se snaží zlepšovat podmínky života rodin s dětmi, certifikát Společnost přátelská rodině.

www.familyfriendly.cz

 


Táta dneska frčí - 1. - 15. 6. 2008

Společná kampaň Sítě mateřských center v ČR o. s. a Ligy otevřených mužů o. s., jejímž cílem je posílení role otce, jejich aktivace a vtažení otců do života mateřských center. 

Závěrečná zpráva 


Přijďte pobejt aneb den otevřených dveří v mateřských centrech - 15. 5. 2008 

Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím vaše mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce. 

Závěrečná zpráva


 


Město pro děti - 1. 3. - 30. 4. 2008

Cílem kampaně je upozornit na stav veřejných prostranství z uživatelské roviny malých dětí. Představit veřejnosti místa, která mohou být příkladem, a tam, kde stav nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení. 

Závěrečná zpráva