Ukončené

 

PROVÁZENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Hlavním cílem projektu bylo usnadnění návratu na trh práce cílové skupině rodičů na/do 2 let po mateřské/rodičovské dovolené a rodičům samoživitelům pečujícím o děti do 15 let, a to prostřednictvím aktivit zacílených na vyhledání a odstraňování individuálních překážek, motivováním rodičů k aktivnímu přístupu.

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015.

- individuální vzdělávání a rozvoj v oblastech, které si podpořená osoba sama určí při konzultaci s psychologem případně během následného poradenství

- získání plné kvalifikace v oboru péče o děti složením zkoušky profesní kvalifikace na základě celého rekvalifikačního kurzu, nebo na základě kratší přípravy pro osoby, které již mají praxi i určité teoretické znalosti, ale chybí jim osvědčení o plné kvalifikaci

Projekt v číslech:

 • 51 zapojených osob (30 na MD/RD, 16 nezaměstnaných matek dětí do 2 let po ukončení RD, 5 samoživitelek pečujících o děti do 15 let)
 • 12 odborných poradců včetně psychologa poskytlo655 hodin individuálního poradenství a konzultací
 • 2 lektorky vedly motivační semináře Zpět do zaměstnání
 • 7 autorek přispělo odbornými texty do publikace
 • 7 lektorek zprostředkovalo účastnicím teoretické poznatky v rekvalifikačním kurzu
 • 6 lektorek/konzultantek vedlo přípravu na zkoušky profesní kvalifikace pro 15 osob
 • 6 členek zkušební komise prověřilo teoretické i praktické kompetence uchazeček o zkoušku
 • 4 členky realizačního týmu pečovaly o účastnice a o hladký průběh projektu
 • bylo vydáno 28 osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • byla vydána 1 publikace „Informační a studijní materiál pro rodiče a chůvy
 • o projektu jsme informovali pomocí 2 tiskových zpráv (první TZdruhá TZ)
 • k dispozici jsou nejčastější otázky a odpovědi

 

TZ - Zapojily se do projektu nabízející novou kvalifikaci, nyní se úspěšně vrátily na pracovní trh 
 

Podle dotazníkového šetření Sítě MC k nedávno ukončenému projektu „Provázení k zaměstnání“ pomohly individuální vzdělávací program a možnost získání nové kvalifikace chůvy pro děti 71 % zapojených žen úspěšně se uplatnit na trhu práce. Jedná se především o matky pečující o malé děti, které patří mezi nejohroženější skupinu na pracovním trhu.

Desetiměsíční projekt Sítě MC, který skončil k 31. říjnu 2015, měl za cíl usnadnění návratu na pracovní trh rodičům na mateřské/rodičovské dovolené nebo do 2 let po jejím skončení, ale i takzvaným sólo rodičům pečujícím o dítě do 15 let věku. Celkem 51 žen využilo 655 hodin individuálního poradenství s 12 odborníky a odbornicemi včetně psychologického poradenství. Po absolvování motivačního semináře k návratu zpět do zaměstnání si mohly účastnice projektu zvolit z široké nabídky aktivit od kariérového poradenství, včetně assessment centra nanečisto, přes základy podnikání, po počítačové kurzy. Síť MC mj. vydala celkem 28 osvědčení k získání plné kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

závěrečná TZ