Open Society Fund - Stronger Roots

Partnerství k posílení hodnoty rodiny

Cílem projektu je posílení role mateřských, rodinných a komunitních center jako klíčových aktérů v oblasti primární prevence v rodinné politice.Projekt se snaží navázat stabilní partnerství s aktéry veřejného sektoru na všech úrovních prostřednictvím diskuzí, kulatých stolů a advokačních setkání.

Realizace: 1. 10. 2023 – 31. 3. 2025 v celé ČR

Projekt je podpořen Nadací OSF prostřednictvím grantové výzvy Stronger Roots