MPSV

Síť pro rodinu 2023 I.

Termín realizace: 1. 1. 2023  – 31. 12. 2023

MPSV – dotační oblast I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

V projektu Síť pro rodinu 2023 I. se zaměřujeme především na metodickou podporu, kvalitní informování a sdílení mezi pracovníky mateřských center, kteří pracují s rodinami a šířeji s celou komunitou. Ti jsou pak následně schopni, v místě svého působení, poskytnout kvalitní podpůrné a preventivní služby svým návštěvníkům a prostřednictvím nich i celé místní komunitě. Do tohoto projektu patří i zvyšování kompetencí krajských koordinátorek, které přímo pracují s cílovou skupinou.

Projekt navazuje na úspěšně realizované projekty Sítě pro rodinu v předchozích letech. Díky těmto projektům poskytujeme mateřským centrům ve všech krajích ČR kontinuální podporu, odborné poradenství, kvalitní vzdělávání, možnost vzájemného setkávání, výměny zkušeností, vzájemné podpory a sdílení dobré praxe na regionální i celorepublikové úrovni.