ESF - OPZ+

Restart 4.0. Jihlava

realizace projektu od 1. 6. 2023 – 31. 5. 2025

číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0001107

místo realizace projektu: Kraj Vysočina

Projekt Restart 4.0 Jihlava je zaměřený na upevnění postavení osob pečujících o malé děti na trhu práce včetně osob po rodičovské dovolené, a to v rámci oblasti ITI Jihlava. Během 24 měsíců dojde k realizaci celkem 6 klíčových aktivit zaměřených na podporu cílové skupiny. Z celkových 50 účastnic/íků projektu jich 25 projde rekvalifikačními kurzy a 13 osob bude zaměstnáno u konkrétního zaměstnavatele.

 

Restart 4.0. České Budějovice

realizace projektu od 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025

číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0001040

místo realizace projektu: Jihočeský kraj

Projekt Restart 4.0 České Budějovice je zaměřený na upevnění postavení osob pečujících o osobu mladší 15 let na trhu práce včetně osob po rodičovské dovolené, a to v rámci oblasti ITI České Budějovice. Během 24 měsíců dojde k realizaci celkem 6 klíčových aktivit zaměřených na podporu cílové skupiny. Z celkových 50 účastnic/íků projektu jich 25 projde rekvalifikačními kurzy a 13 osob bude zaměstnáno u konkrétního zaměstnavatele.