Dárci

 

Mnohokrát děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří nás v roce 2022 podporují

INSTITUCE:

        

 

 

 

Finanční podpora Festivalu rodiny 2022:

 

Materiální dárcovství v rámci Festivalu rodiny 2022: