Hana Šustrová

Medailonek:

Vystudovala marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Při škole sbírala zkušenosti v médiích (Česká televize, Deník). V roce 2005 přijala místo Event manažera ve společnosti BBA group a po přestěhování z Prahy do Českého Krumlova pracovala jako marketingový pracovník (poté vedoucí marketingového oddělení) ve společnosti První chodská. Mateřské povinnosti jí svedly k jiné cestě. V roce 2010 spoluzaložila občanské sdružení Domoradice dětem, které propaguje poznávání českých tradic, sportu, přírody, vztahů a dějů kolem nás hravou a zábavnou formou na čerstvém vzduchu. V roce 2013 se stala aktivní členkou Mateřského centra Míša v Č. Krumlově, vedla tvořivé kroužky v mateřských a rodinných centrech a v mateřských školách. V Síti je od září 2015 zaměstnankyní na pozici koordinátorky.

Členství v orgánech:

Předsedkyně spolku Domoradice dětem – NNO zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti
Členka spolku Krumlovské maminky, zastřešující MC Míša, Český Krumlov

Ocenění:

Několik umístění na prvních místech v literárních soutěžích, nejcennější 1. místo v celostátní soutěži Evropa ve škole

2 děti