Historie Sítě mateřských center o.s.

2006

 • 13. 1. 2006 - Konference „Být normální je handicap?“ - celorepublikové setkání MC v Brně
 • Vznik krajské struktury Sítě – krajské koordinátorky ve všech krajích ČR
 • Projekt "Profesionalizace Sítě MC v ČR"
 • Projekt "Společnost přátelská rodině" (OPRLZ)
 • Projekt "GROWING FROM BOTTOM UP II - RŮST OD ZÁKLADU", zaměřeného na posilování regionální spolupráce MC (září 2006 - únor 2008)
 • Partnerství na projektu „Dítě není handicap“
 • Partnerství na projektu „Praxe a práce“
 • Valná hromada Sítě MC v ČR
 • Předávání certifikátu Společnost přátelská rodině členským mateřským centrům (novým členům od r. 2004) a organizacím přátelským k rodinám z celé České republiky
 • 11. 11. 2006 - Síť MC v ČR sdružuje 188 MC

 


2005

 • 1. 1. 2005 - Síť MC v ČR sdružuje 84 MC
 •  Projekt „Tesco – charita roku“
 • Zahájení projektu "GROWING FROM BOTTOM UP I - RŮST OD ZÁKLADU", zaměřeného na posilování regionální spolupráce MC (2005 -2006)
 • Projekt "Procter & Gamble pro mateřská centra"
 • Projekt "Local to Local"
 • Zahájení partnerství na projektu „Půl na půl - rovné příležitosti pro ženy a muže“ (2005 -2008)
 • Projekt "Coolhelp"
 • 31. 12. 2005 - Síť MC v ČR sdružuje 119 MC

 


2004

 • Účast na konferenci Safety City v Barceloně
 • Předávání certifikátu Společnost přátelská rodině členským mateřským centrům
 • Valná hromada Sítě MC v ČR
 • Seminář metody Leadership Support Process  
 

2003

 • Seminář "Jak pokračovat?"
 • 2. celorepublikový kongres pod záštitou vládního zmocněnce pro lidská práva Jana Jařaba
 • Rut Kolínská dostala mezinárodní titul Žena Evropy 2003
 • Seminář "Komunikujeme nebo spolu jen mluvíme?"
 

2002

 • Beseda u kulatého stolu na téma "MC jako fenomén občanské společnosti" u příležitosti oslav 10. výročí založení 1. MC v ČR
 • Mezinárodní seminář - Sofie - Small deals, big change
 • Založení Sítě mateřských center v ČR jako samostatného občanského sdružení
 • Semináře účetnictví I,II
 • Výstava Jak se žije v MC
 • Dubajská cena pro MINE - evropská síť MC
 • Rut Kolínská česká laureátka ceny Žena Evropy
 

2001

 • Zasedání HUAIROU Komise v New Yorku
 • Účast na GWIA, Habitat OSN
 • 5. seminář "Jak začít?"
 • Aktuální počet mateřských center je 120

2000

 • Zasedání HUAIROU Komise OSN v Praze
 • Členství v GROOTS, NY
 • Účast na EXPO 2000
 • Aktuální počet mateřských center je 101

 


1999

 • 4. seminář "Jak začít?"
 • Zájezd českých MC do Stuttgartu
 • Členství v HUAIROU Komisi OSN
 • Aktuální počet mateřských center je 78
 

 


Rok 1990 – 1998

 

1998 - 3. seminář "Jak začít?"

1997 - 1. Kongres MC v ČR

1996 - Setkání zástupců MC na Toulcově dvoře v Praze , Účast na spolkovém kongresu MC ve Stuttgartu

1995 - 2. seminář "Jak začít?"

1993 - Účast na spolkovém kongresu MC v Mnichově

1992 - Vznik 1. MC v České republice v YMCA Praha

1991 - Exkurze Pražských matek do Mnichova, následně 1. seminář o zakládání MC

1990 - První informace o mateřských centrech v Německu