PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K MATEŘSKÝM CENTRŮM Z POHLEDU BOZP, PO A HYGIENY

  • Datum a ačas konání: 15. 05. 2018 09:30 do 14:30
  • Místo konání: 15. 5. 2018 v Praze, 16. 5. 2018 v Brně

PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K MATEŘSKÝM CENTRŮM Z POHLEDU BOZP, PO A HYGIENY – SEMINÁŘE V PRAZE a BRNĚ - KVĚTEN

Seminář pod vedením Ing. Pavla Klegy je určen zejména vedoucím a koordinátorům mateřských center.

Obsahově je zaměřen na legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny v mateřských centrech. Účastníci semináře by měli po jeho absolvování mít přehled o tom, jak tuto problematiku legislativně správně ošetřit a prakticky uchopit ve svém mateřském centru. Praktické rady, konkrétní doporučení a diskuse s lektorem jsou samozřejmostí.

Přihlášky na semináře přijímáme do 10. 5. 2018 – PRAHA, BRNO.

Více informací najdete v pozvánce.