Rekvalifikační kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT pod č. j. MSMT-29373/2014-1/741 , cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

 • Termín kurzu: dle osobní domluvy (kurzy na poptávku)
 • Místo konání: Praha 1 nebo dle poptávky
 • Rozsah kurzu: 170 hodin (15 seminárních dní a 50 hodin praxe) + zkouška
 • Cena kurzu: 14.900,-  Kč (včetně zkoušky) v Praze nebo přímo vám na míru dle vašich podmínek
 • Podmínky pro vstup do kurzu: základní vzdělání, morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, účastník/ice nesmí mít logopedickou vadu.

V případě vašeho zájmu o uspořádání rekvalifikačního kurzu pište na email: irena.pribylova@materska-centra.cz .

 

Obsah kurzu:

 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů (zásady prevence úrazů v domácnosti i při pobytu venku
 2. Poskytování první pomoci dítěti/dětem (aktivní nácvik první pomoci při úrazech, typy úrazů, řešení tísňových situací)
 3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetření ( řešení běžných situací – teplota, bolest břicha, zvracení, průjem, alergie, prevence)
 4. Vedení dítěte k hygienickým návykům (mytí rukou, smrkání, stolování, nácvik na toaletu, čištění chrupu  atp.)
 5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte (životní styl a výživa dětí, jídelníček podle věku dítěte, nevhodné potraviny, pitný režim)
 6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí (vliv faktorů ovlivňujících výchovu dítěte, vhodné aktivity a hry pro jednotlivá věková období, úloha hraček při výchově, motivace)
 7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska (rodina a vztahy v rodině, postavení chůvy v rodině)
 8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi (jednotlivé vývojové etapy dítěte, řešení konkrétních výchovných problémů)
 9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám (vlastnosti dobré chůvy, etická pravidla chůvy, komunikace s rodinou dítěte)
 10. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy ( právní předpisy upravující výkon práce chůvy, základní orientace v účetnictví)
 11. Provozování a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Praktická výuka probíhá v rozsahu 50 hodin v organizaci poskytující službu péče o děti předškolního věku (mateřská a rodinná centra, miniškolky, jesle, mateřské školy, volnočasové kroužky pro děti apod.). Praxi účastník/ice absolvuje v průběhu rekvalifikačního kurzu a dokončena musí být do konce rekvalifikačního kurzu.

Po ukončení kurzu má absolvent/ka veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnoticího standardu profesní kvalifikace.

Na základě úspěšně složené zkoušky profesní kvalifikace má absolvent/ka dostatečnou kvalifikaci pro získání vázané živnosti Péče o děti do 3 let věku v denním režimu nebo pro práci v dětské skupině – může tedy podnikat v režimu Živnostenského zákona, případně být zaměstnána jako kvalifikovaná pečovatelka v dětské skupině (je tedy možné získat zaměstnání v soukromé mateřské školce, jeslích či neziskové organizaci zajišťující pravidelnou péči o děti v celodenním režimu).