ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA

  • Datum a čas konání: 12. 11. 2021
  • Místo konání: Praha, Truhlářská 24 Praha

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA

Rádi bychom vás informovali o nových termínech pro složení zkoušky profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Nejbližší volný zkouškový termín je pátek 12. 11. 2021.

Další vypsané termín je 10. 12. 2021.

Před zkouškou můžete využít i možnosti osobní konzultace. Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na irena.pribylova@sitprorodinu.cz