SDĚLENÍ MPSV K NOVÝM VÝZVÁM NA DĚTSKÉ SKUPINY

  • Datum a čas konání: 14. 08. 2017
  • Místo konání:

Dovolujeme si vám předat aktuální informace z MPSV k výzvám č. 73 a 74 zaměřených na podporu zařízení péče o děti.

"Vážení žadatelé a příjemci,

dle harmonogramu výzev OPZ plánuje řídicí orgán vyhlásit v září 2017 další výzvu na podporu dětských skupin. Podporována budou zařízení v hl. m. Praha i mimo hl. m. Prahu.

Jedná se o výzvy č. 73 a 74, do kterých budete moci podávat projekty na kontinuální pokračování provozu již podpořených zařízení, popřípadě zařízení, která ještě dosud podpořena nebyla.

Vzhledem k tomu, že termín vyhlášení se již blíží, považujeme za vhodné sdělit Vám informaci, že řídicí orgán uvažuje o úpravě nastavení plánovaných výzev oproti výzvám 35 a 36. Předmětem odlišností by mohla být podpora pouze na provoz zařízení péče o děti, tj. podpora by se nevztahovala na vybudování/transformaci nových zařízení. Další změna, o které řídicí orgán uvažuje, je vypuštění podpory zařízení péče o děti provozované na základě živnostenského oprávnění a jejich podpory při transformaci na dětskou skupinu ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině.

V současné době intenzivně pracujeme na konečném textu plánovaných výzev.

Přejeme Vám úspěšné dny.

V Praze dne 3. 8. 2017

Tým MPSV“