Rodičovství není handicap

  • Datum a čas konání: 31. 01. 2022
  • Místo konání: Video k projektu

Česká republika vykazuje vysoký rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů a velmi nízkou míru zaměstnanosti žen ve věku typickém pro rodičovství.

Co mohou dělat zaměstnavatelé pro to, aby usnadnili rodičům (a v ČR zejména matkám) návrat z mateřské a rodičovské dovolené? V našem příběhu představujeme příběhy tří žen, u kterých proces návratu proběhl úspěšně. Zásadní roli hrál vstřícný přístup jejich zaměstnavatelů. O co konkrétně šlo? Dozvíte se ve videu.

Video vzniklo v roce 2021 jako součástí projektu Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče, který je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Síť pro rodinu děkuje za spolupráci:

  • ExxonMobil GBC Prague
  • Domov pro seniory Havlíčkův Brod
  • Biopekárna Zemanka

Režie, produkce, spolupráce na scénáři: Venetia Garaiova

Námět, scénář: Lenka Lenochová

Odborná garantka: Rut Kolínská