Centra centrům

  • Datum a čas konání: 31. 07. 2021
  • Místo konání: veřejná sbírka

Síť pro rodinu, z.s. vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu mateřských center postižených tornádem 24. 6. 2021. Můžeme tak společně pomoci konkrétním centrům znovu obnovit provoz a sloužit komunitě. Aktuálně mapujeme jejich potřeby a vybrané peníze předáme na základě zjištěné situace.

Číslo účtu u Fio banky: 2000454220/2010 – VS 2021, do zprávy: tornádo 21

Všem dárcům děkujeme!