BOZP PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY/ICE MATEŘSKÝCH CENTER – seminář 20. 5. v Praze a 27. 5. v Brně

  • Datum a čas konání: 20. 05. 2019 09:30 do 14:00
  • Místo konání: 20. 5. Praha, 27. 5. Brno

Školení je určeno vedoucím pracovníkům mateřských center a ostatním vedoucím zaměstnancům, kteří mají v náplni své práce organizování různých sportovní akcí, výletů, kroužků a dalších aktivit pro děti a mládež.

Na semináři se seznámíme s možnými riziky při činnostech s dětmi a mládeží a se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Každý účastník/účastnice semináře absolvuje školení a obdrží osvědčení, na jehož základě lze provádět školení podřízených zaměstnanců/kyň.

 

Problematikou BOZP vás provede lektorka Ilona Röderová.

PRAHA 20. 5. 2019, bližší informace v pozvánce , přihlašování probíhá do 13. 5. 2019 ZDE

BRNO 27. 5. 2019, bližší informace v pozvánce , přihlásit se můžete do 20. 5. 2019 ZDE