Podmínky a výhody členství

SÍŤ PRO RODINU SVÝM ČLENŮ NABÍZÍ:

  1. prostor podílet se na poslání POSILUJEME HODNOTU RODINY, na vizi VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO SPOLEČNOST PŘÁTELSKOU RODINĚ a stavět na hodnotách SDÍLENÍ, SPOLUPRÁCE, PODPORA, VLIV.
  2. příležitost účasti na všech třech pilířích činnosti Sítě pro rodinu:
  • RODINA V CENTRU
  • RODINA VE SPOLEČNOSTI
  • RODINA VE FIRMĚ

Celý dokument Přínosy členství v Síti pro rodinu