PoRod – ESF OPZ

 

PoRod – Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy,
ale i rodiče
realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011688


Projekt reaguje na problematiku nerovného odměňování žen a mužů. Jeho cílem je najít řešení dílčích příčin spojených s péčí a genderovými stereotypy. Výstupem bude manuál unikátního nástroje managementu mateřské a rodičovské dovolené se specifiky péče o osobu blízkou. Jedná se o Strategii podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy. Součástí projektu jsou i osvětové aktivity zaměřené na odbourávání genderových stereotypů.


Co je cílem projektu:
1. Podpořit zaměstnavatele, aby se věnovali řešení managementu mateřské a rodičovské dovolené, popřípadě managementu péče o osobu blízkou.
2. Vytvořit manuál pro zavádění nástroje Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy.
3. Pilotně ověřit Strategii podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy a následně ho šířit.
4. Podpořit zaměstnankyně a zaměstnance, aby aktivně řešili situace spojené s péčí o děti i o osoby blízké.
5. Působit osvětově na změnu společenského klimatu, na odbourávání genderových stereotypů.
6. Šíření příkladů dobré praxe v oblasti managementu mateřské a rodičovské dovolené, popřípadě managementu péče o osobu blízkou.
7. V neposlední řadě také podpořit muže k většímu zapojování do péče.


Projekt je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.