Ukončené

Akademie svobodného a aktivního občanství


Číslo projektu: 3730046
Celkové náklady projektu: 1 111 002 Kč
Výše grantu: 999 901 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2016   

 

Obecné informace k projektu

Popis projektu

Projekt je zaměřen na posílení role aktivního občanství, zvýšení občanských kompetencí, na aktivní participaci na veřejném dění a motivaci NNO k aktivnímu ovlivňování života společnosti a rozhodovacích procesů i na vytvoření platformy pro komunální zastupitelky. Na základě norské inspirace vznikne metodická příručka. NNO budou řešit konkrétní problémy, vytvářet sítě a rovnocenná partnerství na místní úrovni prostřednictvím metody Local to Local Dialog. Projekt uzavře sympozion, kde budou prezentovány příklady dobré praxe.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je motivovat občany k aktivní participaci na věcech veřejných, konkrétně otevřít prostor pro osvětu a vzdělávání v oblasti role občanů a jejich vlivu na rozvoj občanské společnosti a nabídnout příležitost prakticky vyzkoušet metody spolupráce na konkrétních situacích. Specifickým cílem je napomoct síťování komunálních zastupitelek a vytvořit podpůrnou platformu pro sdílení a posilování jejich kompetencí. 

Konkrétně k naplnění těchto cílů bude realizováno šest projektových aktivit: 
I. Síťování komunálních zastupitelek a kandidátek z řad MC 
II. Norská inspirace 
III. Tvorba metodiky
IV. Seminář pro regionální koordinátorky a workshopy pro NNO
V. Learning by doing 
VI. Mainstreaming

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou jsou mateřská centra, jejich vedení i návštěvníci, především rodiče malých dětí. Specifickou cílovou skupinou jsou kandidátky a zvolené komunální zastupitelky z řad mateřských center. Širší cílovou skupinou jsou další NNO, státní i veřejná správa, odborná i široká veřejnost včetně médií.

Partner projektu

Projekt je realizován v partnerství s norským obecním úřadem Nord-Odal (celým názvem Nord-Odal Kommune). Zdejší rodiny aktivně spolupracují s obecními představiteli a mohou být dobrým příkladem českým rodinám. Systém participace místních občanů včetně zpětné vazby poslouží jako inspirace při modelování českého know-how participativní občanské společnosti. Norská zkušenost bude přenesena do českého prostředí a bude vytvořena metodická příručka založená na metodě Local to Local Dialog.

 

AKTUALITY

Projekt o aktivním občanství zapojil na tři stovky lidí a několik desítek organizací 

Je tomu rok, co Síť mateřských center v dubnu 2015 spustila jednoletý projekt Akademie svobodného a aktivního občanství. Ten se zaměřoval na komunitní rozvoj a větší zastoupení žen z řad mateřských center v komunální politice. Do jeho aktivit se realizátorkám podařilo zapojit na 327 lidí nejen z prorodinných neziskových organizací, ale také z veřejné správy a soukromého sektoru. 

Děkujeme za spolupráci norské obci Nord-Odal. Rovněž děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Velké poděkování patří také Nadaci rozvoje občanské společnosti, která je zprostředkovatelkou grantu, z něhož byl tento projekt financován. 

Za projektový tým 
Lucie Nemešová, manažerka projektu 

Tisková zpráva k ukončení projektu 

 

Finální setkání platformy komunálních političek z MC

Poslední setkání se uskutečnilo v pondělí 21. března 2016. Členky se opět setkaly v brněnském Rodinném centru Pastelka. Sérii celkem pěti setkání platformy komunálních političek z MC, která čítá na téměř tři desítky členek, zakončil interaktivní vzdělávací workshop. Workshop s názvem „Jak se prosadit ve vedoucí pozici v „mužském světě?“ se pod vedením lektora Vladimíra Kose z IMPRO Academy zaměřoval na trénink vyjednávacích technik.
 

Mateřská centra přibližují radnice místním komunitám


Symposion Sítě MC, který se při příležitosti závěru projektu uskutečnil ve čtvrtek 17. března 2016 v Kongresovém centru v Praze, představil nejen příklady dobré praxe spolupráce neziskových organizací s radnicemi. 

Akci otevřela úvodním slovem norská velvyslankyně v ČR Siri Ellen Sletnerová, která podporu českým občanským iniciativám posilujícím demokratické principy. Ta se odehrává prostřednictvím takzvaných norských fondů, z kterých je financovaný i tento projekt. Poté Lise Selnes, starostka norské obce Nord-Odal (partner projektu), vystoupila se svým životním příběhem a předznamenala tak první blok „Před radnicí“. Českým ženám vzkázala, že rodina není překážkou politické kariéry a že česká politika potřebuje více aktivních žen, které dobře znají potřeby místních komunit. Následovaly prezentace zástupkyň Sítě MC (Lucie Nemešové, Petry Benešové a Rut Kolínské) přibližující přítomným aktivity a výstupy projektu. Do mozaiky zahraničních přispěvatelek se zařadily i kolegyně ze slovenské Únie materských centier, které představily svojí činnost na poli občanské angažovanosti.

V rámci druhého bloku „Na radnici“ zazněly praktické zkušenosti politických osobností politiky. O své zážitky z politiky se s účastníky a účastnicemi podělil Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7. Vedle toho se zde prezentovaly komunální političky z řad mateřských center. Ty účastníkům a účastnicím akce odhalily, jak vedly jejich cesty na radnici, jaká témata nyní řeší a jakým výzvám zde čelí. Poslední blok „S radnicí“ byl věnovaný příkladům dobré praxe aktivní spolupráce místních komunit s obcí a obyvatelstvem ve snaze najít společné řešení problémů, které je v jejich okolí nejvíce pálí. Představily se Kroměřížské Mateřské centrum Klubíčko a Podbořanská 1. Česká společnost. V průběhu i na závěr akce byl věnován prostor pro vzájemné síťování všech zúčastněných.

    ,

  

  

    

  

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Pozvánka na symposion Sítě MC, 17. 3. 2016 v Kongresovém centru v Praze

Hledáte cestu na radnici? Není vám lhostejné, co se kolem vás děje a rádi byste něco změnili? Máte zájem se podílet na rozhodovacích procesech ve vaší obci? Pak přijměte naše pozvání na symposion Sítě MC, který se koná při příležitosti závěru projektu „Akademie svobodného a aktivního občanství“. Na akci, která se uskuteční ve čtvrtek 17. března 2016 od 9 do 14.30 hod. v Kongresovém centru Praha ( 5. května 65, Praha 4 - Vyšehrad, vystoupí domácí i zahraniční hosté.

Symposion se koná jako paralelní akce Evropského Habitatu ( www.europeanhabitat.com ). Vstupné na akci Sítě MC je díky podpoře z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů zdarma. Péče o děti včetně doprovodného programu bude v případě zájmu zajištěna.

Program konference 

Kampaň Learning by Doing v plném proudu 

Síť mateřských center v říjnu 2015 spustila kampaň na podporu aktivního občanství rodičů s názvem „Learning by Doing“. V každém kraji trápí místní komunity zcela odlišné problémy. Společné mají všechny akce to, že se řešení místních problémů ujali sami aktivní rodiče. V duchu motta kampaně a projektu „Za jeden provaz“ se však snaží do jeho hledání zapojovat i další místní aktéry, tak aby byl výsledek přínosný pro všechny. 

Harmonogram místních akcí:

28. 9. 2015 v Doubravčice – Happening k otevření nové komunitní školy 
8. 1. 2016 v Chotěboři – Diskuze k plánu otevření nové komunitní školy na Chotěbořsku 
13. 1. 2016 v Podbořanech – Snídaně se starostou na téma „Bezpečně do školy“ 
20. 1. 2016 v Chebu – Kulatý stůl na téma rozšiřování služeb chebského mateřského centra 
8. 2. 2016 v Olomouci – Beseda u „kulatého stolu na téma „Alternativy předškolního vzdělávání“ 
25. 2. 2016 v Turnově – Konference: Vliv hraček na rozvoj dětí v raném dětství 
1. 3. 2016 v Novém Městě nad Metují – Beseda s představiteli obce Nové Město nad Metují na téma „Co zajímá rodiny s dětmi ve městě“ 
3. 3. 2016 v České Krumlově – Beseda se starostou města Český Krumlov 
15. 3. 2016 v Blažovicích – Den otevřených dveří 
16. a 19. 3. 2016 v Kroměříži – Úklidový happening spojený s diskuzí na téma „Práce šlechtí, aneb člověče městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ!“ 
18. 3. 2015 2016 v Praze - Beseda na téma „Děti ve městě“ 
18. 3. 2015 2016 ve Škvorci - „Setkání Škvoreckých organizací aneb Plánujeme společně“ 
22. 3. 2016 v Bohumíně – Beseda s představiteli města na téma „Hranice tří let: přirozená potřeba, nebo dogma?“ 
29. 3. 2016 v Litomyšli - Setkání organizací realizující aktivity pro rodiny s dětmi v Litomyšli 

V Praze a Brně proběhla další dvě setkání platformy komunálních političek z MC

V pořadí již třetí setkání platformy komunálních političek z mateřských center se uskutečnilo v Praze 4. února 2016. Paralelně s pražským setkáním se v Brně 9. 2. 2016 konalo moravské kolo. Obě akce byly tentokráte věnované vzájemnému poznávání, síťování a sdílení zkušeností členek platformy z komunální politiky, z mateřských center i ze života. Setkání se zúčastnily i zajímavý hosté se zkušenostmi nejen z lokální politiky. V Praze se členky měly možnost diskutovat s Luciou Zachariášovou ze Strany zelených a zastupitelkou na Praze 3, v Brně pak s Barborou Antonovou z hnutí Žít Brno.

 

V Karlových Varech a Praze se debatovalo o aktivní spolupráci s veřejnou správou 

Ve čtvrtek 14. ledna v Karlových Varech a o týden později 21. ledna 2016 v Praze připravila Síť MC nejen pro zástupce a zástupkyně českých neziskových organizací, ale i pro představitele veřejné správyinteraktivní workshop. Ten se zaměřil nejen na teorii o metodách aktivní participace na veřejném životě,ale i na praktickou stránku spolupráce neziskového a veřejného sektoru.

   

    

 

Druhé setkání platformy komunálních političek z řad MC 
 

            

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se uskutečnilo v Rodinném centru Pastelka v Brně druhé setkání platformy komunálních zastupitelek a kandidátek z řad MC. Vzhledem k velkému zájmu členek platformy o téma komunikace, byla opět vzdělávací část věnována základům rétoriky a mluveného slova. I tentokráte jej vedla konzultantka a lektorka v oblasti PR, marketingu, médií a komunikace, Věra Staňková.


 

Síť MC vydala metodiku aktivní spolupráce NNO a veřejným sektorem 

Máte nápad, jak vylepšit život místní komunity, ale nevíte, jak navázat spolupráci s obcí? Nejen nápady, jak na to, přináší publikace Sítě MC s názvem „Za jeden provaz“. V čerstvě vydané metodice se rovněž dočtete o tom, co je to metoda Local to Local Dialog, jak na síťování nebo jak funguje participativní rozpočet.

Nově vydaná publikace věnující se spolupráci neziskových organizací s veřejným sek­torem staví napříkladech z mateřských center. Ty jsou skvělou ukáz­kou práce občanské společnosti po roce 1987. Není však určena pouze mateřským centrům. Zkušenosti posbírané za téměř čtvrt století nabízejí inspiraci všem nestát­ním neziskovým organizacím (NNO) v České republice.

Publikace ke stažení
 

Síť MC zve na sérii workshopů pro NNO k participativním metodám demokracie 

Není vám lhostejné, co se kolem vás děje a rádi byste něco změnili? A co řešení problému uchopit za jeden provaz společně s obcí? Jak na to? Nejen to se dozvíte na workshopu pro NNO k metodě Local to Local Dialog. 

Co se na workshopu dozvíte? Jak na aktivní spolupráci NNO s představiteli státní správy a samosprávy na lokální a krajské úrovni. Jaké jsou nástroje participativní demokracie pro NNO. Co je metoda Local to Local Dialog a jak ji aplikovat do praxe.

Máte zájem se zúčastnit? Rádi vás přivítáme na jednom ze 4 workshopů, a to:

  • 14. ledna 2016 v Karlových Varech 
  • 21. ledna 2016 v Praze
  • 5. února 2016 v Českých Budějovicích
  • 17. února 2016 v Ostravě


TZ - Vyzkoušej, prožij, nauč se 


Síť mateřských center v říjnu 2015 spustila kampaň na podporu aktivního občanství rodičů s názvem „Learning by Doing“. Kampaň přinesla své první výsledky. A sice otevření nové malotřídní komunitní školy, kterou zřídilo Centrum pro rodinu DOKOLEČKA v Doubravčicích.

Centrum pro rodinu DOKOLEČKA společně s dalšími třinácti vybranými mateřskými centry se rozhodlo jít společně ostatním příkladem. Do března 2016 každé z nich v místě svého působení uspořádá jednu akci, kde představí řešení problému, který trápí místní komunitu. Např. DOKOLEČKA vyřešilo problém s chybějícími místy v místní škole tak, že namísto stížností propojilo materiální pomoc lokálních firem s podporou vzdělávacích institucí a v září zahájilo deset školáčků svoji cestu ke vzdělávání ve zcela nových prostorách komunitní školy.

Celá tisková zpráva ke stažení 

Článek o otevření komunitní školy v Doubravčicích na portálu Čtidoma.cz k přečtení ZDE.

 

První setkání platformy komunálních političek z řad MC 

              

V úterý 29. září 2015 se uskutečnilo v Salla Terreně na pražské Kampě první setkání platformy komunálních zastupitelek a kandidátek z řad MC. Cílem setkávání není jen propojení členek platformy, vzájemné sdílení zkušeností a inspirace, ale také poskytnout členkám specifické vzdělávání. Témata vzdělávacích seminářů spojených se setkáními vychází z potřeb členek platformy, které jsou průběžně mapovány. První seminář byl věnován tématu komunikačních dovedností a vedla jej konzultantka a lektorka v oblasti PR, marketingu, médií a komunikace, Věra Staňková. 

 

Seminář pro regionální koordinátorky v Loubí u Holan

  
 

 V termínu od 20. do 22. září 2015 proběhl v Loubí u Holan seminář pro regionální koordinátorky, kterého se účastnilo i 7 zaměstnankyň pražské kanceláře. Společně byly proškoleny v metodice Local to Local Dialog a dále byly seznámeny s metodami participativní demokracie. Regionální koordinátorky následně povedou workshopy pro NNO k zmiňované metodě (očekávaný termín: leden 2016). 

Participativní metoda Local to Local Dialog vznikla v rámci spolupráce Sítě MC s Huairou komisí. Cílem metody je dosažení partnerské spolupráce NNO s představiteli obcí prostřednictvím mapování problémů a zpětné vazby, síťování NNO a odborníků, využívání klasických i kreativních nástrojů prosazování zájmů občanské společnosti v dané komunitě.
 

Norská inspirace 


 

V termínu od 23. do 28. června 2015 čtyři zaměstnankyně Sítě MC podnikly studijní cestu do Norska. Vřelého přijetí se jim dostalo v partnerské obci Nord-Odal (Nord-Odal Kommune), kde se po dobu jejich pobytu seznamovaly nejen se systémem participace občanů a spoluprací obce s místní komunitou, ale rovněž s tradičními zvyklostmi a norskou kulturou.

Cílem bylo načerpat obecné informace o životě občanské společnosti a neziskovém sektoru v Norsku včetně informací o síťování NNO, poznat norský systém aktivního zapojování občanů do spolupráce v rámci komunálního života. Vedle toho reprezentantky Sítě MC navštívily místní NNO a zapojily se do probíhajících místních aktivit.

Zpráva ze studijní cesty
 

TZ - Síť mateřských center podtrhuje symboliku Dne rovnosti žen a mužů nabídkou podpůrné platformy pro komunální političky z vlastních řad
 

Síť mateřských center vyslyšela volání 129 komunálních političek po prostoru pro sdílení a posilování jejich kompetencí a otevírá pro ně podpůrnou platformu. Jedná se o matky z mateřských center, které kandidovaly v komunálních volbách na podzim 2014. Z řady 41 zvolených zastupitelek zastává 8 vyšší pozice: 4 radní, 2 místostarostky a 2 starostky. 

Síť mateřských center zařadila vytvoření podpůrné platformy komunálních političek do aktivit projektu Akademie svobodného a aktivního občanství. A díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů může dnes propojit matky z mateřských center, které po volbách působí ve vedení obcí i ty, které nezískaly dostatečných počet hlasů, ale mají zájem dál se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu
 

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.www.fondnno.cz awww.eeagrants.cz