Ukončené

Sít MC pro rodinu

Termín realizace : 1.1.2015 — 31.12.2015

Základním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti preventivních a podpůrných služeb mateřských center v oblasti prevence patologických jevů v rodině a společnosti a jejich provázání s dalšími službami v oblasti práce s rodinou.
Dílčím cílem projektu bylo přiblížení vzdělávací a osvětové aktivity rodičům tam, kde chybí jejich nabídka.