Liberecký kraj

KRAJSKÉ PROJEKTY 2015 – 2017 

Cílem projektu je vytvářet odborné zázemí službám pro rodinu v MC. Podpořit profesionalizaci jednotlivých organizací, jejich další síťování s dalšími NNO převážně z LK.

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2017 – OLP/2815t2017
Termín realizace: 1. 1. –  31. 12. 2017

Síť pro rodinu podporuje vznik nových mateřských center (MC), nabízí metodické vedení, vzdělávání, prostor pro intervize a sdílení dobré praxe stávajícím členům. Podporujeme MC ve spolupráci s místní samosprávou, v aktivním přístupu ke komunitnímu plánování, rozvoji občanské společnosti a prorodinné politiky na místní i krajské úrovni. Projekt navazuje na realizované projekty "Síť pro rodinu" Sítě pro rodinu z.s. (původně Síť MC) - celorepublikový projekt podpořený z dotačního programu Rodina MPSV, zároveň na projekty "Síť pro rodinu v LK 2013-14 a 2014-2015 a 2016.

Plán na rok 2017: 1. Intervizní setkání 9. 3. 2017 Liberec + workshop "financování MC" METODOU WORLD CAFÉ. 2. Intervizní setkání 7. 6. Česká Lípa + workshop "dobrovolnictví v MC". 3. Intervizní setkání 6. 10. Jablonec n/N + seminář „Jak na PR a marketing v MC“. Poradenství a metodické vedení v průběhu celého roku.

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2016 - OLP/566/2017
Termín realizace: 1. 7. –  30. 12. 2016

Projekt Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2016 byl realizován podle naplánovaných aktivit. Byla realizována 3 regionální setkání pro vedoucí mateřských center (MC) z Libereckého kraje včetně intervizních setkání a individuálního poradenství, které bylo rovněž uskutečňováno po celou dobu projektu telefonicky a emailem. Krajská koordinátorka navštěvovala MC osobně a pomáhala řešit aktuální problémy, nabízela metodickou pomoc a sdílení dobré praxe.

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2015 – OLP/1646/2015
Termín realizace: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

V rámci projektu Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2015 se uskutečnilo poradenství členským mateřským centrům (MC) v oblastech:
Legislativa – úprava stanov a dalších dokumentů podle NOZ, zápis do spolkového rejstříku.
Personální oblast – seminář z úřadu práce, konzultace, jak pracovat se zaměstnanci z úřadu práce, motivace, hodnocení.
Udržitelnost MC – financování, profesionalizace – nová metoda vykazování činnosti MC
Při osobních návštěvách probíhaly konzultace k aktuálním problémům jednotlivých organizací. Poradenství zájemcům o založení MC a zájemcům o vstup do Sítě MC.