ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA

  • Datum a čas konání: 20. 10. 2022
  • Místo konání: Praha, Truhlářská 24 Praha

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA

Rádi bychom vás informovali o nových termínech pro složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině.

Nejbližší volný nový zkouškový termín je čtvrtek 20. října pro Chůvu v DS a pátek 21. října pro Chůvu pro děti do zahájení školní docházky. Další termíny naleznete v příslušných sekcích: https://sitprorodinu.cz/vzdelavani/3.-profesni-kvalifikace-chuva-pro-deti-v-detske-skupine-(kod-69-073-m)/

Před zkouškou můžete využít i možnosti osobní konzultace. Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na irena.pribylova@sitprorodinu.cz