ČESKO – SLOVENSKÉ ONLINE SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE MATEŘSKÝCH CENTER

  • Datum a čas konání: 10. 10. 2023 13:00 do 15:00
  • Místo konání: online

Letošní oslavy Mezinárodního dne mateřských center se v Síti pro rodinu ponesou v duchu původní myšlenky valné hromady Mezinárodní sítě mateřských center z roku 2010. Navzájem se poznáme a inspirujeme se slovenskými kolegyněmi a kolegy.
Srdečně vás zveme na první Česko – Slovenské setkání k Mezinárodnímu dni mateřských center pro zástupce mateřských, rodinných a komunitních center, které pořádáme ve spolupráci se slovenskou Únií materských centier. Těšit se můžete na představení činnosti obou střešních organizací a sdílení dobré praxe osmi českých a slovenských center. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře nejpozději do 10. 10. 2023 do 10:00 hod.